De mensen

Onze mensen

 

Akoestiekfabriek creëert duurzame jobs voor mensen die systematisch moeilijker werk vinden. Dit gaat verder dan enkel kansen geven aan mensen. Het gaat ook over (zelf-)vertrouwen geven, de juiste uitdagingen met de nodige ondersteuning bieden en leerpaden uitstippelen. Iedereen die zijn potentieel wil ontdekken en/of ontwikkelen, is welkom bij ons!

Onze organisatie draait rond onze akoestische oplossingen, maar vooral ook rond de mensen die het werk doen! Zonder hun energie en noeste arbeid valt alles stil, dus we zetten ze graag even in de kijker.

Er zijn meerdere fasen waar mensen die moeilijk een job vinden op drempels botsen: het begint met de juiste vacature te vinden (zichzelf kennen, het juist interpreteren van vacatures…), vervolgens de job vastkrijgen (zichzelf verkopen…) en tot slot de job behouden. Wij willen in elke fase van dit proces zoveel mogelijk drempels wegnemen én investeren in persoonlijke groei en ondersteuning op maat. We geven iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie, afgestemd op wat de persoon aankan, op elk niveau. Dit is de enige manier om een performante en menselijke organisatie uit te bouwen!

Ons laatste, en misschien nog belangrijkste, statement: AL onze winst wordt niet uitbetaald aan aandeelhouders, maar integraal geïnvesteerd in de creatie van nieuwe jobs.

Contact?